• آموزش پیاده سازی High Availability در Citrix NetScaler 12

آموزش پیاده سازی High Availability در Citrix NetScaler 12

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش طراحی مهاجرت اپلیکیشن ها به Azure

آموزش طراحی مهاجرت اپلیکیشن ها به Azure

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموش طراحی استراتژی شبکه سازی در Microsoft Azure

آموش طراحی استراتژی شبکه سازی در Microsoft Azure

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش راه حل های C++17 STL

آموزش راه حل های C++17 STL

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش راه حل های NET Core. و C# 7

آموزش راه حل های NET Core. و C# 7

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش پروژه های تحلیل کلان داده با Apache Spark

آموزش پروژه های تحلیل کلان داده با Apache Spark

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی غیرهمزمان در NET Core.

آموزش برنامه نویسی غیرهمزمان در NET Core.

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش ویرایش ویدئو در Adobe Premiere Pro CC

آموزش ویرایش ویدئو در Adobe Premiere Pro CC

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش کار با Adobe After Effects CC برای مبتدیان

آموزش کار با Adobe After Effects CC برای مبتدیان

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش تحلیل دینامیکی در SOLIDWORKS

آموزش تحلیل دینامیکی در SOLIDWORKS

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش مدیریت تغییرات سازمانی برای مدیران

آموزش مدیریت تغییرات سازمانی برای مدیران

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش طراحی احراز هویت برای Microsoft Azure

آموزش طراحی احراز هویت برای Microsoft Azure

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش مفاهیم هدفگیری مجدد و  بازاریابی مجدد 

آموزش مفاهیم هدفگیری مجدد و  بازاریابی مجدد 

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش تحلیل پیش بینی با TensorFlow

آموزش تحلیل پیش بینی با TensorFlow

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Jupyter Notebook برای علم داده

آموزش Jupyter Notebook برای علم داده

یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش طراحی سینماتیک در یونیتی با Cinemachine و Timeline

آموزش طراحی سینماتیک در یونیتی با Cinemachine و Timeline

شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش سرویس های وب آمازون با S3 

آموزش سرویس های وب آمازون با S3 

شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Mapping و Styling در D3

آموزش Mapping و Styling در D3

شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش اصول ریدیزاین

آموزش اصول ریدیزاین

شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش سئو در گوگل، یاهو و Bing

آموزش سئو در گوگل، یاهو و Bing

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش اصول مدیریت محتوا

آموزش اصول مدیریت محتوا

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰