• آموزش به همراه مثال: Seaborn

آموزش به همراه مثال: Seaborn

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آشنایی با ReplayKit در iOS

آشنایی با ReplayKit در iOS

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آشنایی با برنامه نویسی پروتکل گرا 

آشنایی با برنامه نویسی پروتکل گرا 

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آشنایی با مجازی سازی – دوره یک ساعته 

آشنایی با مجازی سازی – دوره یک ساعته 

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش  Fusion 360 – بررسی Revolve و Sweep

آموزش  Fusion 360 – بررسی Revolve و Sweep

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش اصولی وردپرس 5

آموزش اصولی وردپرس 5

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش Windows Server 2019 – نصب و پیکربندی

آموزش Windows Server 2019 – نصب و پیکربندی

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش کامل برنامه نویسی شی گرا با Java 11 

آموزش کامل برنامه نویسی شی گرا با Java 11 

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آشنایی با watchOS 

آشنایی با watchOS 

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری در AWS 

آموزش قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری در AWS 

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش تسلط بر Hyper-V Windows Server 2019

آموزش تسلط بر Hyper-V Windows Server 2019

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • ایجاد تغییرات – تنوع و مشارکت در صنعت فناوری

ایجاد تغییرات – تنوع و مشارکت در صنعت فناوری

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش اعتبارسنجی راه حل پیشنهادی با Relevant Parties در Azure

آموزش اعتبارسنجی راه حل پیشنهادی با Relevant Parties در Azure

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش وارد کردن داده – داده پایتون

آموزش وارد کردن داده – داده پایتون

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش طراحی یک استراتژی نظارت برای راه حل در Microsoft Azure

آموزش طراحی یک استراتژی نظارت برای راه حل در Microsoft Azure

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Groovy – شروع کار

آموزش Groovy – شروع کار

یکشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش طراحی یک استراتژی مدیریت داده برای Microsoft Azure

آموزش طراحی یک استراتژی مدیریت داده برای Microsoft Azure

یکشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش Microsoft Azure Developer – انتخاب راه حل ذخیره سازی

آموزش Microsoft Azure Developer – انتخاب راه حل ذخیره سازی

یکشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش Microsoft Azure Developer – انجام تست خودکار End-to-end

آموزش Microsoft Azure Developer – انجام تست خودکار End-to-end

یکشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش کار با UISplitViewController 

آموزش کار با UISplitViewController 

یکشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰