• آموزش پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین

آموزش پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش اصول مدیریت موجودی (Inventory Management)

آموزش اصول مدیریت موجودی (Inventory Management)

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش گرافیک SVG برای وب با Illustrator

آموزش گرافیک SVG برای وب با Illustrator

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش مبانی Sketch برای طراحی UX 

آموزش مبانی Sketch برای طراحی UX 

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • راهنمای سریع Bootstrap 4

راهنمای سریع Bootstrap 4

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش شروع کار با مهندسی معکوس

آموزش شروع کار با مهندسی معکوس

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش سئو کردن مقاله در گوگل

آموزش سئو کردن مقاله در گوگل

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش سئو کردن ویدئو در یوتیوب

آموزش سئو کردن ویدئو در یوتیوب

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش پروژه های دنیای واقعی با Vue.js

آموزش پروژه های دنیای واقعی با Vue.js

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش اصول توابع Google Cloud

آموزش اصول توابع Google Cloud

جمعه ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش PyCharm برای توسعه دهندگان 

آموزش PyCharm برای توسعه دهندگان 

پنج شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش تسلط بر پردازش زبان طبییعی با پایتون

آموزش تسلط بر پردازش زبان طبییعی با پایتون

پنج شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • دوره ECMAScript 2017

دوره ECMAScript 2017

پنج شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • دوره توسعه اپلیکیشن Blockchain 

دوره توسعه اپلیکیشن Blockchain 

پنج شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش تحویل مداوم با Jenkins 

آموزش تحویل مداوم با Jenkins 

پنج شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش توسعه و ایجاد Microservices در Kubernetes 

آموزش توسعه و ایجاد Microservices در Kubernetes 

پنج شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش گواهینامه RHCE – وب سرورها و DNS با Apache، NGINX و BIND

آموزش گواهینامه RHCE – وب سرورها و DNS با Apache، NGINX و BIND

پنج شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • دوره (Azure Kubernetes Service (AKS

دوره (Azure Kubernetes Service (AKS

پنج شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش مدیریت پروژه Agile با Microsoft Project

آموزش مدیریت پروژه Agile با Microsoft Project

پنج شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش اصول مدیریت ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻟﻴﻮ پروژه

آموزش اصول مدیریت ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻟﻴﻮ پروژه

پنج شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰