• آموزش اصولی Entity Framework Core – قسمت 1

آموزش اصولی Entity Framework Core – قسمت 1

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش C++ Standard Template Library

آموزش C++ Standard Template Library

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش نکات و ترفندهای C# Refactoring

آموزش نکات و ترفندهای C# Refactoring

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش استفاده از خط فرمان در AutoCAD

آموزش استفاده از خط فرمان در AutoCAD

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش اصولی بوت استرپ 4

آموزش اصولی بوت استرپ 4

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش اصولی AutoCAD 2019

آموزش اصولی AutoCAD 2019

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش ایجاد RESTful API در Laravel

آموزش ایجاد RESTful API در Laravel

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش ویژگی های جدید Autodesk Inventor 2019

آموزش ویژگی های جدید Autodesk Inventor 2019

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش اصولی Autodesk Inventor 2019

آموزش اصولی Autodesk Inventor 2019

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش اتوکد برای مک – استفاده از بلوک ها

آموزش اتوکد برای مک – استفاده از بلوک ها

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش توسعه اپلیکیشن اندروید – ادغام سازمانی

آموزش توسعه اپلیکیشن اندروید – ادغام سازمانی

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش اصولی Android 

آموزش اصولی Android 

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش اصولی Android Espresso

آموزش اصولی Android Espresso

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش توسعه اپلیکیشن iOS – بین المللی سازی و محلی سازی 

آموزش توسعه اپلیکیشن iOS – بین المللی سازی و محلی سازی 

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش مبانی IoT – مبانی سیستم عامل ها

آموزش مبانی IoT – مبانی سیستم عامل ها

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش تسلط بر Ansible

آموزش تسلط بر Ansible

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش اصولی iMovie 10.1.8

آموزش اصولی iMovie 10.1.8

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش توسعه اپلیکیشن iOS – توسعه مبتنی بر تست

آموزش توسعه اپلیکیشن iOS – توسعه مبتنی بر تست

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش GDPR برای بازاریابان

آموزش GDPR برای بازاریابان

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش مبانی طراحی بازی – قسمت 2 – سیستم ها، شانس و استراتژی

آموزش مبانی طراحی بازی – قسمت 2 – سیستم ها، شانس و استراتژی

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Docker برای توسعه دهندگان دات نت با Visual Studio

آموزش Docker برای توسعه دهندگان دات نت با Visual Studio

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰