در این دوره، مهارت هایی را که برای تست برنامه های وب با استفاده از روش record-and-playback و programmatic style خواهید آموخت. در ابتدا با نحوه ی ایجاد تست ها، سپس با نحوه ی تست المان های استاندارد html مانند جداول، لیست ها، دکمه ها و عناصر متن، و در آخر با نحوه برخورد با قابلیت AJAX آشنا خواهید شد.

سرفصل ها:

 • بررسی دوره
 • مرور دوره
 • شروع کار با سلنیوم
 • مقدمه
 • نگاهی اجمالی به سلنیوم
 • Selenium و WebDriver
 • نگاهی اجمالی به WebDriver
 • چرا خودکار؟
 • معماری
 • خلاصه
 • استفاده از Selenium IDE
 • مقدمه
 • پیش نیازها
 • Selenium IDE
 • نصب
 • درک Selenium IDE
 • ضبط یک تست
 • اجرای یک تست
 • Selenese
 • نگاهی به دستورات
 • ایجاد دستورات
 • تأییدیه ها
 • استفاده از تأییدها
 • ایجاد سوئیت های تست
 • اکسپورت
 • ویژگی های دیگر
 • خلاصه
 • درک WebDriver
 • مقدمه
 • WebDriver چیست؟
 • راه اندازی WebDriver
 • ویژگی های Fixing System
 • مرورگرهای دیگر
 • پیدا کردن المان ها
 • یک اسکریپت ساده
 • المان های صفحه
 • اسکریپت پیچیده تر
 • کلیک بر روی تصویر
 • تایید
 • خلاصه
 • اعمال تکنیکهای پیشرفته WebDriver
 • مقدمه
 • دکمه های رادیویی
 • انتخاب دکمه رادیویی
 • گرفتن مقدار دکمه رادیویی
 • Checkboxes
 • انتخاب Checkboxes
 • انتخاب آیتم ها
 • استفاده از انتخاب
 • جداول
 • گرفتن اطلاعات جدول
 • XPath
 • Explicit Waits
 • استفاده از Explicit Waits
 • خلاصه
 • استفاده از Selenium Server
 • معرفی
 • Selenium Server
 • Selenium Server Grid Mode
 • شروع Selenium Server
 •  اجرا یک آزمون
 • پیکربندی Grid
 • تنظیم Grid
 • راه اندازی گره دوم
 • اجرای تست در Grid
 • پردازش موازی
 • استراتژی های Grid
 • خلاصه
 • ساخت یک فریمورک
 • مقدمه
 • چرا Record نه؟
 • Object Model صفحه
 • نسخه ی نمایشی: راه اندازی فریمورک
 • وابستگی ها
 • نسخه ی نمایشی: آزمون اولیه
 • نسخه ی نمایشی: پاکسازی مرورگر
 • برنامه ریزی یک تست
 • نسخه ی نمایشی: مسیرهای تست
 • Selenium و WebDriver
 • نسخه ی نمایشی: Refactoring to a Factory
 • خلاصه