مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت Git

دسته بندی ها: آموزش گیت (Git) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، فریمورک ها

در حالی که گزینه های زیادی برای سرویس های Git مدیریت شده وجود دارد، برخی از سازمان ها نمی توانند از این سرویس ها برای محدودیت های امنیتی یا IP استفاده کنند. در این دوره، مدیریت Git؛ شما نحوه پیاده سازی و مدیریت سرور Git را یاد خواهید گرفت. در ابتدا، اطلاعات بیشتری از Git و نحوه پیکربندی آن برای ارتباط با کاربران کسب خواهید کرد. سپس، دسترسی به SSH را پیکربندی و کاربران سرور Git خود را مدیریت خواهید کرد. در پایان، شما دسترسی HTTP برای سرور Git را ایجاد خواهید کرد و راهی برای مشاهده مخازن خود بر روی وب به کاربران را خواهید داد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت نصب، پیکربندی، و مدیریت یک سرور Git برای سازمان خود را بدست خواهید آورد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Git Administration Author:David Tucker Duration:1:19:14 Level:Advanced

While there are many options for managed Git services, some organizations cannot leverage these services for security or IP restrictions. In this course, Git Administration, you will learn to implement and manage your own Git server. First, you will learn more about Git and how it can be configured to communicate with users. Next, you will configure SSH access and manage users for your Git server. Finally, you will establish HTTP access for your Git server and give users a way to view their repositories on the web. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge to install, configure, and manage a Git server for your organization.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس