به عنوان یک توسعه دهنده جاوا، قادر به ایجاد سیستم های غیر همزمان به شما اجازه می دهد تا اپلیکیشن های بسیار کارآمد را توسعه دهید که نیاز به کارایی و عملکرد دارند. در این دوره با استفاده از CompletionStage، مفاهیم برنامه نویسی غیر همزمان، ساخت خطوط پردازش داده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی تسک های همزمان و غیر همزمان
 • تعریف واژگان فنی برنامه نویسی غیر همزمان
 • تحلیل تفاوت بین همزمان و غیر همزمان
 • تحلیل الگوهای یک API ناهمزمان مقایسه سیستم های رویداد محور و پیام محور
 • راه اندازی عملیات غیر همزمان با CompletionStage
 • تعریف تسک
 • ایجاد یک CompletableFuture از Runnable یا Supplier
 • درک CompletableFuture و CompletionStage
 • ارسال یک نتیجه از Supplier به یک تابع
 • و غیره