آیا شما باید با JSON در کد جاوا کار کنید؟ در این دوره با توانایی اتصال داده های JSON با آبجکت های جاوا، نحوه تعریف فایل های کلاس جاوا، تبدیل Java به JSON و بالعکس، نحوه اضافه کردن حاشیه نویسی به کد خود برای خواندن و نوشتن JSON آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • نصب و بازیابی فایل ها
 • تعریف فایل های کلاس شما (داده JSON و کلاس جاوا)
 • پیش نمایش فایل های JSON
 • ایجاد کلاس Patient
 • تبدیل بین JSON و POJO (آبجکت جاوا قدیمی)
 • ObjectMapper
 • سریال سازی آبجکت های جاوا به JSON
 • تبدیل JSON به اشیاء جاوا
 • حاشیه نویسی
 • خواندن و نوشتن حاشیه نویسی
 • خواندن شده حاشیه نویسی
 • نوشتن حاشیه نویسی