پیشنهاد فرادرس

آموزش جاوا - اصول و مبانی JSON 

دسته بندی ها: آموزش JSON ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، پایگاه داده

JSON یکی از محبوب ترین فرمت های تبادل داده در جهان است و درک این که چگونه کار می کند برای توسعه اپلیکیشن های جاوا سمت سرور مهم است. در این دوره با JSON، نحوه تولید و تجزیه JSON از جمله اتصال، جریان و API های استایل DOM / Tree، ادغام آن در پروژه ها و اصول معماری اطلاعات مناسب و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • JSON چیست؟
 • کاربرد JSON
 • Generator API
 • مصرف JSON با یک DOM API
 • DOM API چیست؟
 • استفاده از DOM API
 • به کارگیری Binding API
 • ادغام JSON
 • ادغام با Spring
 • ادغام با AX-RS/Jersey
 • و غیره
Java: JSON Fundamentals Publisher:Pluralsight Author:Richard Warburton Duration:2h 29m Level:Beginner

JSON is one of the most widely used human-readable data interchange formats in the world. This course will teach you how to generate and parse JSON, what it can and should be used for and how to integrate it into other projects.
JSON is one of the most widely used human-readable data interchange formats in the world and understanding how it works is important for developing server-side Java applications. In this course, Java: JSON Fundamentals, you will learn everything about JSON that a Java developer needs to know. First, you will cover what it can and should be used for. Next, you will learn how to generate and parse JSON including binding, streaming and DOM/Tree style APIs. Finally, we will look at the big picture of JSON: how to integrate it into projects and appropriate information architecture principles. When you've finished this course, you will have a strong understanding of how JSON can be used in real-world server-side Java projects.
Course Overview
Course Overview
1m
What Is JSON?
What Is JSON?
1m
The Usecases of JSON
4m
JSON in More Detail (Live Coding)
7m
Conclusions
1m
Producing JSON
Introduction
1m
Demo: Manual Manufacture
8m
Demo: Generator API
7m
Demo: Bindings API
3m
Conclusions
2m
Consuming JSON with a DOM API
Introduction
0m
What Is a DOM API?
1m
Demo: Using a DOM API
8m
Demo: Using a DOM API in a Servlet
7m
When Should You Use a DOM API
1m
Conclusion
0m
Consuming JSON with a Binding API
Introduction
1m
Demo: Using a Binding API
4m
Demo: Using a Binding API in a Servlet
2m
Advanced JSON Binding
3m
Demo: Advanced JSON Binding
8m
Conclusion
1m
Consuming JSON with a Streaming API
Why Use a Streaming API?
2m
Demo: API Usage
4m
Demo: API Usage in a Servlet
3m
Demo: Performance Comparison
5m
Conclusion
1m
JSON Information Architecture
Introduction
0m
Implicit vs. Explicit Schemas
4m
Versioning
3m
Demo: Minimising the Impact of Change
7m
Representing API Errors
2m
Representing Data Types
3m
Conclusion
1m
Integrating JSON
Introduction
1m
Integrating with Spring
4m
Demo: Integrating with Spring
5m
Integrating with JAX-RS/Jersey
3m
Integrating with JAX-RS/Jersey (Demo)
4m
Alternatives to JSON
4m
Conclusion
2m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 363.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Java JSON Fundamentals_git.ir.rar