امنیت در جهان امروز بسیار مهم است. در این دوره با رمزنگاری با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون، الگوریتم های هش کردن، رمزگذاری متقارن با استفاده از پایتون، زوایای مختلف رمزنگاری نامتقارن اشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • گردش کار
 • ابزارها
 • هش کردن
 • الگوریتم هش ایمن
 • رمزهای عبور امن
 • HMAC
 • بررسی هش ها با استفاده از Hashcat
 • رمزگذاری متقارن
 • AES در پایتون
 • رمزنگاری نامتقارن
 • RSA در پایتون
 • و غیره