در هسته سازمانی توسعه جاوا یک دانش کامل از Spring وجود دارد. در این دوره با  Spring، تعریف Spring، بررسی Spring Boot و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Spring چیست؟
 • چرا Spring؟
 • Spring با Spring Boot
 • درک ویژگی های Spring Boot
 • پیکرندی خودکار
 • Spring Web
 • Spring Web MVC
 • Spring Webflux
 • Spring AOP
 • دسترسی به داده Spring
 • ادغام Spring
 • تست Spring
 • پروژه داده Spring
 • Spring Cloud Project
 • Spring Security Project
 • و غیره