تبلیغات

آموزش توسعه تست محور برای جاوا اسکریپت با React

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش ری اکت (React) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

در مرکز توانایی نوشتن کد تمیز که بتوانید به آن تکیه کنید دانشی از تست واحد وجود دارد. در این دوره با نحوه استفاده از چرخه TDD برای ایجاد رابط های کاربری دنیای واقعی با کتابخانه محبوب جاوا اسکریپت که توسط Facebook ایجاد شدبه نام React آشنا می شوید. همچنین استفاده از TDD برای نوشتن توابع جاوااسکریپت، سینتکس، معرفی React، نحوه ترکیب React و TDD با Jest testing framework، توسعه پیشرفته React و React Native و غیره را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • سناریو
 • نمونه کار
 • معرفی TDD با React
 • TDD: نوشتن کد تمیز که کار می کند
 • React: یک کتابخانه برای ایجاد رابط کاربری
 • توسعه ی Front End
 • نسخه ی نمایشی: معرفی برنامه Create React
 • نسخه ی نمایشی: سلام، کامپوننت
 • نسخه ی نمایشی: Refactoring
 • کشف نیاز به TDD
 • تست نرم افزار چیست؟
 • چرخه TDD
 • نسخه ی نمایشی: از الزامات آزمون
 • نسخه ی نمایشی: از تست به کد
 • نسخه ی نمایشی: Refactor و تکرار
 • کشف نیاز به React
 • درک DOM مجازی
 • نسخه ی نمایشی: ساخت آن با کامپوننت ها
 • نسخه ی نمایشی: اضافه کردن استایل ها
 • نسخه ی نمایشی: انتقال اطلاعات بین اجزای سازنده
 • Refactoring با React
 • درک وضعیت و رویدادها
 • Refactoring با State
 • افزودن Inverse Data Flow
 • تست کامپوننت های React
 • نسخه ی نمایشی: ایجاد یک Mock دستی
 • نسخه ی نمایشی: تست غیرهمزمان را بنویسید
 • نسخه ی نمایشی: تست برای به روز رسانی های State در پاسخ به درخواست AJAX
 • بررسی اهداف شما
 • نسخه ی نمایشی: تست Snapshot
 • نسخه ی نمایشی: گزارش پوشش کد
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Test-driven Development for Javascript Using React Publisher:Pluralsight Author:Chris Minnick Duration:1h 54m Level:Beginner

Write clean and reliable code with the Test-driven Development. Create javascript functions and combine React and TDD by using the Jest testing framework.
At the core of being able to write clean code that you can depend on is a thorough knowledge of unit testing. In Test-driven Development Using React, you will learn how to use the TDD cycle to create real-world user interfaces with the popular JavaScript library that was created by Facebook, React. First, you will discover how to use TDD to write JavaScript functions. Next, you will explore the syntax and ideas behind React. Finally, you will learn how to combine React and TDD by using the Jest testing framework. When you are finished with this course, you will have a foundational knowledge of both Test-driven Development and React that will help you as you move forward with using TDD in any programming language as well as with learning advanced React and React Native development.
Course Overview
Course Overview
1m
Course Introduction
Introduction
0m
The Scenario
2m
The Prototype
1m
Introducing TDD with React
Introduction
1m
TDD: Write Clean Code That Works
0m
React: A Library for Building UIs
0m
Welcome to Front-end Development
2m
Demo: Introducing Create React App
4m
Demo: Hello, Component
8m
Demo: Refactoring
3m
Summary
0m
Discovering the Need for TDD
Introduction
0m
What Is Software Testing?
2m
The TDD Cycle
2m
Demo: From Requirement to Test
3m
Demo: From Test to Code
1m
Demo: Refactor and Repeat
3m
Discovering the Need for React
Introduction
5m
Understanding the Virtual DOM
1m
Demo: Building It up with Components
11m
Demo: Adding Styles
5m
Demo: Passing Data Between Components
4m
Refactoring with React
Understanding State and Events
4m
Refactoring with State
8m
Adding Inverse Data Flow
8m
Testing React Components
Introduction
2m
Demo: Creating a Manual Mock
3m
Demo: Writing an Asynchronous Test
4m
Demo: Test for State Updates in Response to AJAX Requests
2m
Wrapping up and What Is Next?
Reviewing Your Objectives
2m
Demo: Snapshot Testing
3m
Demo: Code Coverage Report
2m

پیشنهاد فرادرس