آموزش های پلورال سایت | Pluralsight Tutorials

پلورال سایت (Pluralsight) یک شرکت آموزش آنلاین ویدئویی آمریکایی است که در زمینه های نرم افزار، برنامه نویسی، دات نت و سایر تکنولوژی های تخصصی فعالیت می کند.

این شرکت در سال 2004 تاسیس شده است و در سال های اخیر شرکت های کوچکتری که در زمینه آموزش آنلاین فعالیت می کردند (از جمله Digital Tutors) را خریداری کرده است.

در این صفحه آموزش های شرکت Pluralsight را می توانید دانلود کنید.

 • Pluralsight Commvault® Core Fundamentals

Pluralsight Commvault® Core Fundamentals

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۵
 • Pluralsight Configuring Windows 10 (70-697): Lab Setup

Pluralsight Configuring Windows 10 (70-697): Lab Setup

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۴
 • آموزش ساخت وب سایت با Foundation 6

آموزش ساخت وب سایت با Foundation 6

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۴
 • Pluralsight Customizing Salesforce with Lightning Components: Getting Started

Pluralsight Customizing Salesforce with Lightning Components: Getting Started

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۳
 • آموزش ایجاد برنامه های وب با زبان GO

آموزش ایجاد برنامه های وب با زبان GO

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۳
 • آموزش طراحی وب واکنش گرا

آموزش طراحی وب واکنش گرا

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۲
 • Pluralsight Enhancing Web UIs with Parallax Scrolling

Pluralsight Enhancing Web UIs with Parallax Scrolling

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۲
 • آموزش توسعه ی طراحی وب واکنش گرا

آموزش توسعه ی طراحی وب واکنش گرا

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۱
 • آموزش طراحی و پیاده سازی Securirty Policies

آموزش طراحی و پیاده سازی Securirty Policies

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۱
 • Pluralsight Defeating Cross-site Scripting with Content Security Policy

Pluralsight Defeating Cross-site Scripting with Content Security Policy

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۲۰
 • Pluralsight Deep Dive: Domain Name Service (DNS)

Pluralsight Deep Dive: Domain Name Service (DNS)

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۹
 • Pluralsight Dealing with Irrational Customers and Escalating Complaints

Pluralsight Dealing with Irrational Customers and Escalating Complaints

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۹
 • Pluralsight Fundamentals of Arnold for Katana

Pluralsight Fundamentals of Arnold for Katana

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۹
 • Pluralsight Exploring 3D Studio Max Topology Tools

Pluralsight Exploring 3D Studio Max Topology Tools

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۸
 • Pluralsight Enterprise Security: Policies, Practices, and Procedures

Pluralsight Enterprise Security: Policies, Practices, and Procedures

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۸
 • Pluralsight Enterprise IP Routing Design for CCDA DESGN (200-310)

Pluralsight Enterprise IP Routing Design for CCDA DESGN (200-310)

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۷
 • آموزش Fusion 360: شروع کار با CAM

آموزش Fusion 360: شروع کار با CAM

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۶
 • Pluralsight Fusion 360 CAM: Toolpath Essentials

Pluralsight Fusion 360 CAM: Toolpath Essentials

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۴
 • Pluralsight Getting Started with Inventor Surface Modeling

Pluralsight Getting Started with Inventor Surface Modeling

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۴
 • آموزش شروع کار با Hive برای توسعه دهندگان پایگاه داده رابطه ای

آموزش شروع کار با Hive برای توسعه دهندگان پایگاه داده رابطه ای

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۴
 • Pluralsight Getting Started with Freeform Modeling in Inventor

Pluralsight Getting Started with Freeform Modeling in Inventor

سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۴