معرفی RUP

RUP به Rational Unified Process به معنای "فرایند یکپارچه منطقی" دلالت دارد. RUP فرایند توسعه نرم افزار از Rational، یک بخش از IBM است. RUP فرایند توسعه را به چهار مرحله مجزا تقسیم می کند که هر کدام شامل مدل سازی، تجزیه و تحلیل و طراحی، اجرا، آزمایش و استقرار می شود. چهار مرحله عبارتند از:

Inception

ایده ای برای یک پروژه اعلام می شود. تیم توسعه تعیین می کند که آیا پروژه ارزش تحقیق دارد و چه منابعی مورد نیاز است.

Elaboration

معماری پروژه و منابع مورد نیاز بیشتر مورد ارزیابی قرار می گیرد. توسعه دهندگان برنامه های کاربردی نرم افزار و هزینه های مربوط به توسعه را در نظر می گیرند.

Construction

پروژه توسعه و تکمیل می شود. نرم افزار طراحی ، نوشته و آزمایش می شود.

Transition

نرم افزار به عموم منتشر می شود. تنظیمات یا به روز رسانی نهایی بر اساس بازخورد کاربران انجام می شود.

روش توسعه RUP یک راه ساختاری برای شرکت ها فراهم می کند تا برنامه های نرم افزاری ایجاد کنند. از آنجایی که یک برنامه خاص برای هر مرحله از فرایند توسعه فراهم می کند، این امر به جلوگیری از هدر رفتن منابع و کاهش هزینه های غیر منتظره توسعه  کمک می کند.

نظرتون درباره این نوشته چیه؟ عالیه بد نیست خوب نبود