آموزش رایانش ابری

  • آموزش رایانش ابری و چالش های امنیتی

آموزش رایانش ابری و چالش های امنیتی

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
  • آموزش محاسبات بدون سرور در رایانش ابری

آموزش محاسبات بدون سرور در رایانش ابری

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
  • توسعه رایانش ابری (Cloud Computing)

توسعه رایانش ابری (Cloud Computing)

چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
  • آموزش رایانش ابری

آموزش رایانش ابری

سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۱۵