آموزش رد هت

  • آموزش بکاپ گیری سیستم و سیستم های دیسک پیشرفته در گواهینامه RHCE 

آموزش بکاپ گیری سیستم و سیستم های دیسک پیشرفته در گواهینامه RHCE 

چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
  • آموزش Kernel Tuning و Remote Logging در گواهینامه RHCE 

آموزش Kernel Tuning و Remote Logging در گواهینامه RHCE 

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
  • آموزش RHCSA – دوره CentOS و Red Hat Linux

آموزش RHCSA – دوره CentOS و Red Hat Linux

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۳۰
  • آشنایی با گواهینامه مدیریت سیستم (Red Hat (EX200

آشنایی با گواهینامه مدیریت سیستم (Red Hat (EX200

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰