آموزش رگرسیون خطی و منطقی در یادگیری ماشینی

  • آموزش شروع کار با یادگیری ماشینی در R

آموزش شروع کار با یادگیری ماشینی در R

چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
  • آموزش رگرسیون خطی و منطقی در یادگیری ماشینی

آموزش رگرسیون خطی و منطقی در یادگیری ماشینی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰