آموزش زامارین

 • آشنایی با Xamarin Forms

آشنایی با Xamarin Forms

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش Views و Controls در Xamarin.Android

آموزش Views و Controls در Xamarin.Android

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش مدیریت طرح بندی پویا در Xamarin.Android

آموزش مدیریت طرح بندی پویا در Xamarin.Android

سه شنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش مدیریت طرح بندی در Xamarin.iOS

آموزش مدیریت طرح بندی در Xamarin.iOS

شنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش پیاده سازی احراز هویت چندسکویی مایکروسافت در Xamarin Forms

آموزش پیاده سازی احراز هویت چندسکویی مایکروسافت در Xamarin Forms

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش توسعه iOS با زامارین و سی شارپ

آموزش توسعه iOS با زامارین و سی شارپ

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش گسترش Xamarin با Behavior، Trigger و Command

آموزش گسترش Xamarin با Behavior، Trigger و Command

پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش احراز و تایید هویت در زامارین

آموزش احراز و تایید هویت در زامارین

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با Xamarin Designer برای iOS

آشنایی با Xamarin Designer برای iOS

دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آشنایی با Xamarin.Forms

آشنایی با Xamarin.Forms

دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۳۰
 • آشنایی با Activities و Intents در زامارین برای توسعه دهندگان

آشنایی با Activities و Intents در زامارین برای توسعه دهندگان

یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۳۰
 • آموزش منابع و استایل ها در Xamarin.Forms

آموزش منابع و استایل ها در Xamarin.Forms

شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش XAML در Xamarin.Forms

آموزش XAML در Xamarin.Forms

شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۳۰
 • آموزش ساخت بازی های Cross Platform با Xamarin 

آموزش ساخت بازی های Cross Platform با Xamarin 

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش Xamarin forms بخش 5- dependency services

آموزش Xamarin forms بخش 5- dependency services

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۳۰
 • آموزش Xamarin forms بخش 9- Push Notification پیشرفته

آموزش Xamarin forms بخش 9- Push Notification پیشرفته

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Xamarin forms بخش 6- استراتژی های ذخیره سازی و داده

آموزش Xamarin forms بخش 6- استراتژی های ذخیره سازی و داده

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
 • آموزش Xamarin forms بخش 8- renderers, behaviors, effects

آموزش Xamarin forms بخش 8- renderers, behaviors, effects

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Xamarin forms بخش 7- نوتیفیکیشن ها

آموزش Xamarin forms بخش 7- نوتیفیکیشن ها

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش Xamarin forms بخش 1- صفحات، طرح بندی و ناوبری

آموزش Xamarin forms بخش 1- صفحات، طرح بندی و ناوبری

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • آموزش Xamarin forms بخش 4 – اتصال، فرمان و تبدیل کننده

آموزش Xamarin forms بخش 4 – اتصال، فرمان و تبدیل کننده

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰