آموزش زبان انگلیسی

 • بهبود مهارت speaking و listening در زبان انگلیسی

بهبود مهارت speaking و listening در زبان انگلیسی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • چگونه آثار شکسپیر را بخوانیم و درک کنیم؟

چگونه آثار شکسپیر را بخوانیم و درک کنیم؟

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۳۰
 • آموزش تقویت دایره لغات زبان انگلیسی

آموزش تقویت دایره لغات زبان انگلیسی

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۰
 • آموزش زبان انگلیسی از A تا Z

آموزش زبان انگلیسی از A تا Z

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • آموزش گرامر زبان انگلیسی 

آموزش گرامر زبان انگلیسی 

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش علم اشتقاق لغات: کلمات انگلیسی و ریشه های آنها

آموزش علم اشتقاق لغات: کلمات انگلیسی و ریشه های آنها

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش شاهکارهای ادبیات اوایل قرن بیستم

آموزش شاهکارهای ادبیات اوایل قرن بیستم

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • دوره آزمون های کوچک گرامر زبان انگلیسی

دوره آزمون های کوچک گرامر زبان انگلیسی

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • به روزرسانی مهارت Speaking با افزایش دایره لغات زبان انگلیسی

به روزرسانی مهارت Speaking با افزایش دایره لغات زبان انگلیسی

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش تدریس آنلاین زبان انگلیسی و چگونگی جذب دانشجو

آموزش تدریس آنلاین زبان انگلیسی و چگونگی جذب دانشجو

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش مکالمه زبان انگلیسی یک بار برای همیشه

آموزش مکالمه زبان انگلیسی یک بار برای همیشه

شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • 113 واژه گیج کننده در واژگان انگلیسی

113 واژه گیج کننده در واژگان انگلیسی

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • دوره آموزشی English Jokes

دوره آموزشی English Jokes

چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • تقویت زبان انگلیسی با تماشای فیلم سینمایی

تقویت زبان انگلیسی با تماشای فیلم سینمایی

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • چگونه هر زبانی را سریع و آسان یاد بگیریم؟

چگونه هر زبانی را سریع و آسان یاد بگیریم؟

دوشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش کامل و ساده گرامر زبان انگلیسی

آموزش کامل و ساده گرامر زبان انگلیسی

دوشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • بهبود گرامر زبان انگلیسی در شش مرحله

بهبود گرامر زبان انگلیسی در شش مرحله

سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آمادگی برای آزمون ACT English

آمادگی برای آزمون ACT English

جمعه ۰۵ تیر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۹:۱۶