دوره یادگیری ماشین موسسه فناوری California

چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۰۰:۳۸