آموزش زبان R

 • آموزش زبان علم داده: R

آموزش زبان علم داده: R

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۳۰
 • آموزش آنالیز وب با پروژه های تمرینی در زبان R

آموزش آنالیز وب با پروژه های تمرینی در زبان R

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۰
 • آموزش زبان R – پیش پردازش و پاک سازی داده

آموزش زبان R – پیش پردازش و پاک سازی داده

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • آموزش مبانی و کتابخانه های زبان برنامه نویسی R

آموزش مبانی و کتابخانه های زبان برنامه نویسی R

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش منظم سازی داده های بدون ساختار با R

آموزش منظم سازی داده های بدون ساختار با R

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۰
 • آموزش زبان برنامه نویسی R

آموزش زبان برنامه نویسی R

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با R 

آموزش یادگیری ماشینی با R 

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش الگوریتم های یادگیری مبتنی بر جایزه در زبان R

آموزش الگوریتم های یادگیری مبتنی بر جایزه در زبان R

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش طبقه بندی و جمع آوری داده ها با R 

آموزش طبقه بندی و جمع آوری داده ها با R 

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش آنالیز داده با زبان R 

آموزش آنالیز داده با زبان R 

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۰
 • آموزش برنامه نویسی R – آنالیز داده با R

آموزش برنامه نویسی R – آنالیز داده با R

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۳۰
 • آموزش مبحث Data Wrangling در زبان R

آموزش مبحث Data Wrangling در زبان R

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
 • آموزش تکنیک های کاهش داده با استفاده از Excel و R: تحلیل کسب و کار

آموزش تکنیک های کاهش داده با استفاده از Excel و R: تحلیل کسب و کار

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۱۶