آموزش Kivy برای ساخت اپلیکیشن موبایل با پایتون

پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰