آموزش ساخت اپلیکیشن IOS 11

  • آموزش کار با Touch ID و Face ID در iOS 

آموزش کار با Touch ID و Face ID در iOS 

جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۰۰
  • آموزش توسعه اپلیکیشن IOS 11 با Swift 4، CoreML و ARKit

آموزش توسعه اپلیکیشن IOS 11 با Swift 4، CoreML و ARKit

جمعه ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰