آموزش ساخت کاور سه بعدی کتاب با gimp

  • آموزش حرفه ای ساخت کاور سه بعدی کتاب با GIMP

آموزش حرفه ای ساخت کاور سه بعدی کتاب با GIMP

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۴۹
  • آموزش طراحی کاور کتاب با GIMP

آموزش طراحی کاور کتاب با GIMP

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۴۸