آموزش مقدمه ای بر محاسبات شناختی با سرویس های IBM Watson

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰