آموزش سیسکو

 • آموزش گواهینامه (CCNP Routing (300-101 – توزیع مجدد و انتخاب مسیر 

آموزش گواهینامه (CCNP Routing (300-101 – توزیع مجدد و انتخاب مسیر 

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش گواهینامه های Cisco – گام های اولیه

آموزش گواهینامه های Cisco – گام های اولیه

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • دوره Cisco DevNet Sandbox: Collaboration Labs

دوره Cisco DevNet Sandbox: Collaboration Labs

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش گواهینامه سیسکو ICND2 200-105 Exam

آموزش گواهینامه سیسکو ICND2 200-105 Exam

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۰
 • آموزش راه حل های صدا در سیسکو برای کسب و کارهای متوسط و کوچک

آموزش راه حل های صدا در سیسکو برای کسب و کارهای متوسط و کوچک

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش پیاده سازی خدمات پروفایلر سیسکو ISE برای امنیت CCNP 

آموزش پیاده سازی خدمات پروفایلر سیسکو ISE برای امنیت CCNP 

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش پیاده سازی شبکه بی سیم برای (Cisco WIFUND (200-355

آموزش پیاده سازی شبکه بی سیم برای (Cisco WIFUND (200-355

جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش لیست های کنترل دسترسی (ACLs) برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125100-105

آموزش لیست های کنترل دسترسی (ACLs) برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125100-105

یکشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • آشنایی با طراحی شبکه های سیسکو برای CCDA DESGN 200-310

آشنایی با طراحی شبکه های سیسکو برای CCDA DESGN 200-310

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • فایروال ها برای CCNA Security (210-260) IINS

فایروال ها برای CCNA Security (210-260) IINS

چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • دوره Cisco Network CCNA FHRP

دوره Cisco Network CCNA FHRP

چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آشنایی با شبکه برای Cisco CCNA 200-125/100-105

آشنایی با شبکه برای Cisco CCNA 200-125/100-105

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • دوره Cisco CCNA Collaboration 210-060 CICD

دوره Cisco CCNA Collaboration 210-060 CICD

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • دوره Cisco Network CCNA IPv6

دوره Cisco Network CCNA IPv6

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • دوره Cisco CCNP Data Center 642-997 DCUFI

دوره Cisco CCNP Data Center 642-997 DCUFI

سه شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • دوره Cisco CCNP Security 300-207 SITCS

دوره Cisco CCNP Security 300-207 SITCS

پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • دوره Cisco CCNA Wireless 200-355 WIFUND

دوره Cisco CCNA Wireless 200-355 WIFUND

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • دوره CCNA ICND2

دوره CCNA ICND2

شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • دوره Cisco CCIE RS v5 All-In-One: 5.0 Infrastructure Security

دوره Cisco CCIE RS v5 All-In-One: 5.0 Infrastructure Security

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • دوره Cisco CCDA 200-310 DESGN

دوره Cisco CCDA 200-310 DESGN

پنج شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • دوره Cisco CCDP 642-874 ARCH

دوره Cisco CCDP 642-874 ARCH

شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰