آموزش طراحی ux

 • آموزش Sketch برای طراحی UX 

آموزش Sketch برای طراحی UX 

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش Framer برای طراحی UX

آموزش Framer برای طراحی UX

جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش Affinity Designer برای طراحی UX 

آموزش Affinity Designer برای طراحی UX 

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Origami Studio برای طراحی UX 

آموزش Origami Studio برای طراحی UX 

پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش افزایش گردش کار طراحی UX

آموزش افزایش گردش کار طراحی UX

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
 • آموزش استراتژی UX برای طراحی تبدیل

آموزش استراتژی UX برای طراحی تبدیل

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش InVision برای طراحی UX

آموزش InVision برای طراحی UX

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش ایندیزاین برای طراحی UX

آموزش ایندیزاین برای طراحی UX

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۳۰
 • آموزش طراحی UX برای ابزارهای توسعه دهنده

آموزش طراحی UX برای ابزارهای توسعه دهنده

پنج شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش تکنیک های طراحی UX – مرورکلی

آموزش تکنیک های طراحی UX – مرورکلی

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۲۵
 • آموزش تکنیک های طراحی UX – ایجاد سناریو ها و نمایشنامه ها

آموزش تکنیک های طراحی UX – ایجاد سناریو ها و نمایشنامه ها

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۲۵
 • آموزش طراحی UX – نمونه سازی 6 مقاله

آموزش طراحی UX – نمونه سازی 6 مقاله

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۲۵
 • آموزش طراحی UX – ایده سازی

آموزش طراحی UX – ایده سازی

پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۲۵
 • آموزش طراحی UX در فتوشاپ

آموزش طراحی UX در فتوشاپ

یکشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۱۸
 • آموزش Affinity Designer برای طراحی UX

آموزش Affinity Designer برای طراحی UX

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آشنایی با Zeplin برای طراحی UX

آشنایی با Zeplin برای طراحی UX

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Sketch برای طراحی UX

آموزش Sketch برای طراحی UX

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش ابزار Marvel برای طراحی UX

آموزش ابزار Marvel برای طراحی UX

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • تبدیل به یک توسعه دهنده تجربه کاربری (UX) شوید

تبدیل به یک توسعه دهنده تجربه کاربری (UX) شوید

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰