آموزش فریمورک Spark

  • آشنایی با Spark

آشنایی با Spark

دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۳۰
  • آموزش Spark و Python برای کلان داده با PySpark

آموزش Spark و Python برای کلان داده با PySpark

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۰