آموزش لاگ کردن فعالیت ها با AWS CloudTrail

یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰