آموزش لایت روم سی سی

  • آشنایی با نکته های Lightroom CC

آشنایی با نکته های Lightroom CC

سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
  • کار با اسلایدشو و ماژول های وب در Lightroom CC

کار با اسلایدشو و ماژول های وب در Lightroom CC

سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
  • استفاده از Lightroom Mobile در Lightroom CC

استفاده از Lightroom Mobile در Lightroom CC

پنج شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
  • آشنایی با ویژگی های جدید Lightroom CC

آشنایی با ویژگی های جدید Lightroom CC

چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
  • روتوش حرفه ای پرتره با Lightroom CC

روتوش حرفه ای پرتره با Lightroom CC

پنج شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
  • ساخت آلبوم عکس در Lightroom CC

ساخت آلبوم عکس در Lightroom CC

پنج شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰