آموزش لایت روم 5

 • آموزش مدیریت عکس ها با Lightroom 5

آموزش مدیریت عکس ها با Lightroom 5

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • دوره آموزش کاربردی Lightroom 5

دوره آموزش کاربردی Lightroom 5

پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش ویرایش عکس در Lightroom 5

آموزش ویرایش عکس در Lightroom 5

پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Lightroom 5 قسمت 9 : نحوه نمایش اسلایدها

آموزش Lightroom 5 قسمت 9 : نحوه نمایش اسلایدها

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۵۲
 • آموزش Lightroom 5 قسمت 8 : کار با Layout ها

آموزش Lightroom 5 قسمت 8 : کار با Layout ها

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
 • آموزش Lightroom 5 قسمت 7 : خروجی گرفتن و منتشر کردن

آموزش Lightroom 5 قسمت 7 : خروجی گرفتن و منتشر کردن

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
 • آموزش Lightroom 5 قسمت 6 : ویرایش Workflow

آموزش Lightroom 5 قسمت 6 : ویرایش Workflow

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
 • آموزش Lightroom 5 قسمت 5 : نحوه توسعه برنامه

آموزش Lightroom 5 قسمت 5 : نحوه توسعه برنامه

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
 • آموزش Lightroom 5 قسمت 4 : کار با مجموعه ها و پشتیبان گیری از آن

آموزش Lightroom 5 قسمت 4 : کار با مجموعه ها و پشتیبان گیری از آن

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۳
 • آموزش Lightroom 5 قسمت 3 : سازماندهی تصاویر

آموزش Lightroom 5 قسمت 3 : سازماندهی تصاویر

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۱
 • آموزش Lightroom 5 قسمت 2 : کار با تصاویر

آموزش Lightroom 5 قسمت 2 : کار با تصاویر

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۱
 • آموزش Lightroom 5 قسمت 1 : شروع به کار

آموزش Lightroom 5 قسمت 1 : شروع به کار

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۴۱