آموزش لایت روم5

  • آشنایی با 5 نکته مفید در Lightroom

آشنایی با 5 نکته مفید در Lightroom

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
  • آشنایی با وب و اسلایدشو در Lightroom 5

آشنایی با وب و اسلایدشو در Lightroom 5

پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰