آموزش لینوکس ubuntu

  • آموزش LFCS: مدیریت کاربر و گروه در Ubuntu

آموزش LFCS: مدیریت کاربر و گروه در Ubuntu

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
  • دوره آموزش Ubuntu Linux

دوره آموزش Ubuntu Linux

یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۱۰
  • آموزش لینوکس Ubuntu

آموزش لینوکس Ubuntu

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۶:۰۸