آموزش ایجاد شبکه های مصنوعی با CNTK با استفاده از ماشین مجازی علم داده

پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰