آموزش مایکروسافت آژور

  • آموزش Microsoft Azure

آموزش Microsoft Azure

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
  • آموزش تسلط بر مدیریت منابع Microsoft Azure

آموزش تسلط بر مدیریت منابع Microsoft Azure

پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰