آموزش مبانی یادگیری عمیق (Deep Learning)

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰