آموزش مبتدی تا متوسط برنامه نویسی پایتون برای یادگیری ماشینی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰