آموزش ویندوز 10

 • آموزش امنیت در Windows 10

آموزش امنیت در Windows 10

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آشنایی با مدرک MCSA Windows 10

آشنایی با مدرک MCSA Windows 10

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش ویندوز 10: استقرار و مدیریت برنامه های مجازی

آموزش ویندوز 10: استقرار و مدیریت برنامه های مجازی

جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۳۰
 • آموزش ویندوز 10: طراحی دسکتاپ و استقرار دستگاه

آموزش ویندوز 10: طراحی دسکتاپ و استقرار دستگاه

جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش ویندوز 10: ارائه و مدیریت دستگاه های موبایل

آموزش ویندوز 10: ارائه و مدیریت دستگاه های موبایل

جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش توسعه IoT با Windows 10 IoT Core – بخش اول: نصب و اتصال

آموزش توسعه IoT با Windows 10 IoT Core – بخش اول: نصب و اتصال

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۲۶
 • استقرار ویندوز 10 با Microsoft Deployment Toolkit 2013

استقرار ویندوز 10 با Microsoft Deployment Toolkit 2013

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • مهاجرت از ویندوز 8 به ویندوز 10

مهاجرت از ویندوز 8 به ویندوز 10

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش تنظیم ویندوز 10 برای سهولت در استفاده

آموزش تنظیم ویندوز 10 برای سهولت در استفاده

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش استقرار ایمیج های Windows 10

آموزش استقرار ایمیج های Windows 10

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش سیستم عامل Windows 10

آموزش سیستم عامل Windows 10

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش راه اندازی و بروزرسانی Windows 10

آموزش راه اندازی و بروزرسانی Windows 10

پنج شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • مدیریت آپدیت و ریکاوری در Windows 10

مدیریت آپدیت و ریکاوری در Windows 10

یکشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • استقرار ویندوز10 با استفاده از MDT و ConfigMgr

استقرار ویندوز10 با استفاده از MDT و ConfigMgr

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • دوره Windows 10 Configuring (70-697) Plan Desktop And Device Deployment

دوره Windows 10 Configuring (70-697) Plan Desktop And Device Deployment

شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • مبانی ویندوز 10

مبانی ویندوز 10

شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • کانفیگ شبکه در ویندوز 10 و آمادگی برای آزمون 70-697

کانفیگ شبکه در ویندوز 10 و آمادگی برای آزمون 70-697

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • کانفیگ ویندوز 10 و آمادگی برای آزمون 70-697 Configuring Windows Devices

کانفیگ ویندوز 10 و آمادگی برای آزمون 70-697 Configuring Windows Devices

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های چندسکویی و Windows 10 با Visual Studio و Xamarin و Cordova

توسعه اپلیکیشن های چندسکویی و Windows 10 با Visual Studio و Xamarin و Cordova

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • اصول Windows 10 برای IT

اصول Windows 10 برای IT

پنج شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • نکته ها و ترفندهای Windows 10

نکته ها و ترفندهای Windows 10

پنج شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰