آموزش پایتون 3

  • آموزش پایتون در 90 دقیقه

آموزش پایتون در 90 دقیقه

پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
  • آموزش حرفه ای پایتون 3

آموزش حرفه ای پایتون 3

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۳۰
  • آشنایی با توابع و کلاس ها در Python 3

آشنایی با توابع و کلاس ها در Python 3

سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
  • شروع کار با Python 3

شروع کار با Python 3

سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
  • برنامه نویسی پیشرفته Python 3

برنامه نویسی پیشرفته Python 3

پنج شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰