آموزش پردازش زبان طبیعی

  • آموزش شروع کار با پردازش زبان طبیعی با Python ،Spark و Scala

آموزش شروع کار با پردازش زبان طبیعی با Python ،Spark و Scala

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۳۰
  • آموزش صفر تا صد NLP و Python-Cut در یادگیری ماشین

آموزش صفر تا صد NLP و Python-Cut در یادگیری ماشین

شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
  • دوره پردازش زبان طبیعی دانشگاه Stanford

دوره پردازش زبان طبیعی دانشگاه Stanford

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۱۳