آموزش گواهینامه Linux Foundation

  • آموزش گواهینامه Linux Foundation – دسترسی ریموت (Ubuntu)

آموزش گواهینامه Linux Foundation – دسترسی ریموت (Ubuntu)

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
  • آموزش گواهینامه Linux Foundation – سرویس های HTTP (اوبونتو)

آموزش گواهینامه Linux Foundation – سرویس های HTTP (اوبونتو)

جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
  • آموزش گواهینامه Linux Foundation – امنیت شبکه (Ubuntu)

آموزش گواهینامه Linux Foundation – امنیت شبکه (Ubuntu)

جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰