آموزش گیتار

  • آموزش نواختن گیتار: آکورد، فلس و سولوس

آموزش نواختن گیتار: آکورد، فلس و سولوس

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
  • یادگیری استفاده از انگشتان برای نواختن گیتار در 30 روز

یادگیری استفاده از انگشتان برای نواختن گیتار در 30 روز

یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۰
  • آموزش نواختن هزاران آهنگ با گیتار

آموزش نواختن هزاران آهنگ با گیتار

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
  • دوره نوازندگی KickStarter گیتار

دوره نوازندگی KickStarter گیتار

پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
  • آموزش پیشرفته نواختن گیتار Bass

آموزش پیشرفته نواختن گیتار Bass

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۴