آموزش گیمپ

  • آموزش GIMP برای طراحی جلد حرفه ای کتاب

آموزش GIMP برای طراحی جلد حرفه ای کتاب

دوشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۵:۵۰
  • آموزش GIMP موسسه Ostraining قسمت سوم

آموزش GIMP موسسه Ostraining قسمت سوم

شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۱۴
  • آموزش متوسط طراحی گرافیک با GIMP

آموزش متوسط طراحی گرافیک با GIMP

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۵۰
  • آموزش حرفه ای ساخت کاور سه بعدی کتاب با GIMP

آموزش حرفه ای ساخت کاور سه بعدی کتاب با GIMP

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۴۹
  • طراحی گرافیک وب سایت با GIMP

طراحی گرافیک وب سایت با GIMP

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۴۹
  • آموزش طراحی کاور کتاب با GIMP

آموزش طراحی کاور کتاب با GIMP

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۹:۴۸
  • دوره GIMP Essential Training

دوره GIMP Essential Training

شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۰۸:۴۸