آموزش Azure

 • آموزش Azure Notification Hubs

آموزش Azure Notification Hubs

چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure – صف ها

آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure – صف ها

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure – جدول ها

آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure – جدول ها

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش توسعه سازمانی Azure – قسمت 2 – سرویس های اپلیکیشن 

آموزش توسعه سازمانی Azure – قسمت 2 – سرویس های اپلیکیشن 

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش ساخت اپلیکیشن MVC 4 در Azure با Windows Identity Foundation و Facebook

آموزش ساخت اپلیکیشن MVC 4 در Azure با Windows Identity Foundation و Facebook

چهارشنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش ساخت اپلیکشن منطقی Azure 

آموزش ساخت اپلیکشن منطقی Azure 

چهارشنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش ایجاد قالب های Azure Resource Manager در Visual Studio

آموزش ایجاد قالب های Azure Resource Manager در Visual Studio

سه شنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش ایجاد Azure Web Apps

آموزش ایجاد Azure Web Apps

شنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش Real-World DevOps با Microsoft Azure

آموزش Real-World DevOps با Microsoft Azure

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش مبانی Microsoft Azure Cloud Service

آموزش مبانی Microsoft Azure Cloud Service

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش وب سایت های Azure 

آموزش وب سایت های Azure 

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش Azure HPC

آموزش Azure HPC

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش شروع کار با Microsoft Azure

آموزش شروع کار با Microsoft Azure

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی در Azure 

آموزش یادگیری ماشینی در Azure 

یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش Visual Studio 2015 – قسمت 11 – یکپارچه سازی Visual Studio و Azure 

آموزش Visual Studio 2015 – قسمت 11 – یکپارچه سازی Visual Studio و Azure 

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش شروع کار با Azure Automation

آموزش شروع کار با Azure Automation

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آشنایی با Azure Stream Analytics

آشنایی با Azure Stream Analytics

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش ویژگی های نقش Microsoft Azure Cloud Service

آموزش ویژگی های نقش Microsoft Azure Cloud Service

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش ساخت اپلیکیشن های موبایل Azure

آموزش ساخت اپلیکیشن های موبایل Azure

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش Azure Container Services

آموزش Azure Container Services

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • دوره DevOps on the Microsoft Azure Stack: VSTS and TFS 2018

دوره DevOps on the Microsoft Azure Stack: VSTS and TFS 2018

پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰