آموزش linux

 • آموزش گواهینامه Linux Foundation – پیکربندی سرویس (Ubuntu)

آموزش گواهینامه Linux Foundation – پیکربندی سرویس (Ubuntu)

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آشنایی با سیستم عامل Linux

آشنایی با سیستم عامل Linux

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش خط فرمان لینوکس – فرمان های پایه

آموزش خط فرمان لینوکس – فرمان های پایه

پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش نکات هفتگی Linux

آموزش نکات هفتگی Linux

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش Ubu14x

آموزش Ubu14x

پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش گواهینامه Linux+ and LPIC-1: System Administrator – Exam 101

آموزش گواهینامه Linux+ and LPIC-1: System Administrator – Exam 101

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش گواهینامه Linux+ and LPIC-1: System Administrator – Exam 102

آموزش گواهینامه Linux+ and LPIC-1: System Administrator – Exam 102

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش PowerShell Core برای Linux Admins

آموزش PowerShell Core برای Linux Admins

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • دوره Linux Academy Red Hat Certified Engineer in Red Hat OpenStack

دوره Linux Academy Red Hat Certified Engineer in Red Hat OpenStack

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش اصولی لینوکس

آموزش اصولی لینوکس

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش گواهینامه (Linux Foundation Certified Engineer (LFCE

آموزش گواهینامه (Linux Foundation Certified Engineer (LFCE

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۰
 • آموزش بهینه سازی و بهبود عملکرد لینوکس

آموزش بهینه سازی و بهبود عملکرد لینوکس

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۳۰
 • نکات هفتگی لینوکس

نکات هفتگی لینوکس

یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش راه حل های شبکه لینوکس – قسمت 2

آموزش راه حل های شبکه لینوکس – قسمت 2

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش راه حل های شبکه لینوکس – قسمت 1

آموزش راه حل های شبکه لینوکس – قسمت 1

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش صفر تا صد مفاهیم شبکه لینوکس

آموزش صفر تا صد مفاهیم شبکه لینوکس

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
 • آموزش مدیریت سیستم های لینوکس با SELinux 

آموزش مدیریت سیستم های لینوکس با SELinux 

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش استفاده از ابزارهای عملکرد لینوکس

آموزش استفاده از ابزارهای عملکرد لینوکس

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • آشنایی با خط فرمان لینوکس

آشنایی با خط فرمان لینوکس

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • آشنایی با اصول و مبانی لینوکس

آشنایی با اصول و مبانی لینوکس

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
 • آموزش خط فرمان Linux

آموزش خط فرمان Linux

سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۰