آموزش sql server

 • آشنایی با انواع داده (Data Types) در SQL Server

آشنایی با انواع داده (Data Types) در SQL Server

جمعه ۰۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش توابع تعریف شده توسط کاربر در SQL Server

آموزش توابع تعریف شده توسط کاربر در SQL Server

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Transactions و Locking داده در SQL Server

آموزش Transactions و Locking داده در SQL Server

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش Stored Procedures در SQL Server

آموزش Stored Procedures در SQL Server

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش SQL Server و XML

آموزش SQL Server و XML

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش کار با توابع Built-In در SQL Server

آموزش کار با توابع Built-In در SQL Server

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش ساخت اپلیکیشن غیرهمزمان با SQL Server

آموزش ساخت اپلیکیشن غیرهمزمان با SQL Server

جمعه ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش اتصال به SQL Server در پایتون

آموزش اتصال به SQL Server در پایتون

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش سرویس های یکپارچه سازی SQL Server 2008 در 24 ساعت

آموزش سرویس های یکپارچه سازی SQL Server 2008 در 24 ساعت

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش تنظیم خودکار SQL Server 2017  و Azure SQL Database

آموزش تنظیم خودکار SQL Server 2017  و Azure SQL Database

دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • آموزش نمایه سازی برای عملکرد در SQL Server

آموزش نمایه سازی برای عملکرد در SQL Server

یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش شروع کار با مدیریت SQL Server 2016

آموزش شروع کار با مدیریت SQL Server 2016

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش توسعه پایگاه داده های Microsoft SQL Server 2012

آموزش توسعه پایگاه داده های Microsoft SQL Server 2012

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۳۰
 • آموزش مدیریت پایگاه های داده SQL Server 2012

آموزش مدیریت پایگاه های داده SQL Server 2012

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش مدیریت Cross-platform SQL Server برای توسعه دهندگان با VS Code

آموزش مدیریت Cross-platform SQL Server برای توسعه دهندگان با VS Code

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۳۰
 • آموزش دسترسی به پایگاه داده های SQL Server از PowerShell

آموزش دسترسی به پایگاه داده های SQL Server از PowerShell

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
 • آنالیز عملکرد پرس و جو برای توسعه دهندگان در SQL Server

آنالیز عملکرد پرس و جو برای توسعه دهندگان در SQL Server

جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش SQL Server 2016: مدیریت زیرساخت پایگاه داده

آموزش SQL Server 2016: مدیریت زیرساخت پایگاه داده

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش Microsoft SQL Server 2016 – کوئری در داده

آموزش Microsoft SQL Server 2016 – کوئری در داده

جمعه ۰۳ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۷
 • آموزش بهبود عملکرد زیر سیستم های ذخیره سازی در SQL Server

آموزش بهبود عملکرد زیر سیستم های ذخیره سازی در SQL Server

شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
 • آموزش بهترین تمرینات و تاکتیک های تثبیت SQL Server

آموزش بهترین تمرینات و تاکتیک های تثبیت SQL Server

پنج شنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰