آموزش xCode

 • آموزش ابزارهای توسعه دهنده Xcode در iOS

آموزش ابزارهای توسعه دهنده Xcode در iOS

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش آشنایی با AR با Unreal و Xcode برای توسعه دهندگان 

آموزش آشنایی با AR با Unreal و Xcode برای توسعه دهندگان 

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش ساخت اولین اپلیکیشن iOS با Objective-C

آموزش ساخت اولین اپلیکیشن iOS با Objective-C

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش اصولی Xcode 9

آموزش اصولی Xcode 9

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش تست خودکار در Xcode

آموزش تست خودکار در Xcode

جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش Xcode Server: ادغام مداوم برای توسعه دهندگان iOS

آموزش Xcode Server: ادغام مداوم برای توسعه دهندگان iOS

جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: توزیع نرم افزار

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: توزیع نرم افزار

پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: کار با View ها

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: کار با View ها

پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: معماری اپلیکیشن

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: معماری اپلیکیشن

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: طراحی رابط گرافیکی

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: طراحی رابط گرافیکی

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: ساخت اولین اپلیکیشن

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: ساخت اولین اپلیکیشن

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش ساخت اپلیکیشن موبایل در یک ساعت

آموزش ساخت اپلیکیشن موبایل در یک ساعت

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • بهبود کارایی اپلیکیشن های iOS با Xcode و Instruments

بهبود کارایی اپلیکیشن های iOS با Xcode و Instruments

پنج شنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • مدیریت وابستگی های پروژه های Xcode با CocoaPods

مدیریت وابستگی های پروژه های Xcode با CocoaPods

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • نحوه ساخت و توزیع برنامه های کاربردی با Xcode و Swift

نحوه ساخت و توزیع برنامه های کاربردی با Xcode و Swift

جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۶:۵۸
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن iOS با Xcode و Cocos2d

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن iOS با Xcode و Cocos2d

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۳۰
 • آموزش اصول Xcode و Instruments

آموزش اصول Xcode و Instruments

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۸:۱۴
 • دوره برنامه نویسی iOS 7 از دانشگاه Stanford 2014

دوره برنامه نویسی iOS 7 از دانشگاه Stanford 2014

جمعه ۰۳ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۵:۳۲
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن برای iOS

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن برای iOS

چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۳:۳۸
 • آشنایی با برنامه نویسی iOS

آشنایی با برنامه نویسی iOS

جمعه ۰۲ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۵۵