اف شارپ

  • ساخت Type provider در اف شارپ

ساخت Type provider در اف شارپ

یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۰:۳۳
  • برنامه نویسی آزمون محور در #F

برنامه نویسی آزمون محور در #F

سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۱:۰۹
  • آموزش برنامه نویسی به زبان اف شارپ

آموزش برنامه نویسی به زبان اف شارپ

دوشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۱
  • آموزش تست واحد برای #F

آموزش تست واحد برای #F

دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ - ساعت ۱۷:۰۳
  • آشنایی با ساختار داده در #F

آشنایی با ساختار داده در #F

دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۲۲
  • معماری Functional با #F

معماری Functional با #F

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۲:۰۶
  • فیلم آموزش معرفی #F

فیلم آموزش معرفی #F

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۴:۲۷
  • معماری کاربردی با #F

معماری کاربردی با #F

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ساعت ۰۹:۴۰