دانلود آموزش زامارین

  • آموزش Views و Controls در Xamarin.Android

آموزش Views و Controls در Xamarin.Android

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
  • آموزش گسترش Xamarin با Behavior، Trigger و Command

آموزش گسترش Xamarin با Behavior، Trigger و Command

پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
  • آشنایی با Activities و Intents در زامارین برای توسعه دهندگان

آشنایی با Activities و Intents در زامارین برای توسعه دهندگان

یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۳۰
  • آموزش XAML در Xamarin.Forms

آموزش XAML در Xamarin.Forms

شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۳۰