دوره امنیت شبکه

  • آنالیز بدافزارهای پیشرفته: مبارزه با Exploit Kits

آنالیز بدافزارهای پیشرفته: مبارزه با Exploit Kits

سه شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
  • آماده شدن برای (CompTIA Security+ Exam (SY0-401

آماده شدن برای (CompTIA Security+ Exam (SY0-401

سه شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰