فیلم آموزش لینوکس

 • آشنایی با سیستم عامل Linux

آشنایی با سیستم عامل Linux

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش بهینه سازی و بهبود عملکرد لینوکس

آموزش بهینه سازی و بهبود عملکرد لینوکس

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۳۰
 • آموزش گواهینامه LFCS – شبکه (Ubuntu)

آموزش گواهینامه LFCS – شبکه (Ubuntu)

یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۰
 • آموزش راه حل های شبکه لینوکس – قسمت 2

آموزش راه حل های شبکه لینوکس – قسمت 2

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش راه حل های شبکه لینوکس – قسمت 1

آموزش راه حل های شبکه لینوکس – قسمت 1

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش استقرار Linux Web Server برای Windows Admins

آموزش استقرار Linux Web Server برای Windows Admins

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۳۰
 • دوره Awk Sed Edition – پردازش متن در لینوکس

دوره Awk Sed Edition – پردازش متن در لینوکس

شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۱۰:۳۵
 • دوره آموزش Linux By Example For Novices To Pros

دوره آموزش Linux By Example For Novices To Pros

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳ - ساعت ۱۱:۳۰
 • دوره آموزش Linux Crash

دوره آموزش Linux Crash

یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۰:۰۸
 • آموزش Linux CentOS

آموزش Linux CentOS

چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۰۱:۳۴
 • آموزش Ruby در لینوکس

آموزش Ruby در لینوکس

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۱:۵۸
 • آموزش Ubuntu Linux

آموزش Ubuntu Linux

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۰۶:۱۲
 • آموزش لینوکس در جهان واقعی

آموزش لینوکس در جهان واقعی

پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۱۳:۲۷