فیلم آموزش یادگیری ماشینی

 • آموزش تجزیه و تحلیل فاکتور با یادگیری ماشینی

آموزش تجزیه و تحلیل فاکتور با یادگیری ماشینی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش رگرسیون خطی و منطقی در یادگیری ماشینی

آموزش رگرسیون خطی و منطقی در یادگیری ماشینی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش مبتدی تا متوسط برنامه نویسی پایتون برای یادگیری ماشینی

آموزش مبتدی تا متوسط برنامه نویسی پایتون برای یادگیری ماشینی

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش اپلیکیشن های شبکه عصبی برای Task های یادگیری ماشینی

آموزش اپلیکیشن های شبکه عصبی برای Task های یادگیری ماشینی

جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۳۰
 • آموزش یادگیری ماشینی 

آموزش یادگیری ماشینی 

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی و عمیق با پایتون

آموزش یادگیری ماشینی و عمیق با پایتون

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • آموزش پیشرفته یادگیری ماشینی با R 

آموزش پیشرفته یادگیری ماشینی با R 

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۰
 • آموزش مقدمه ای بر یادگیری ماشینی با Amazon 

آموزش مقدمه ای بر یادگیری ماشینی با Amazon 

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با R 

آموزش یادگیری ماشینی با R 

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با OpenCV و Python 

آموزش یادگیری ماشینی با OpenCV و Python 

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • دوره درک عمیق از پایتون در یادگیری ماشینی

دوره درک عمیق از پایتون در یادگیری ماشینی

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۳۰